เทปกั้นเขต พร้อมข้อความ “DANGER”

  • มี 1 สี คือ สีแดง (ตัวอักษรดำ)
  • มีขนาด หน้ากว้าง 7.5 ซม. (3 นิ้ว)
  • เทป 1 ม้วนมีความยาว 500 ม.
  • ทำจากพลาสติกเกรดดี เนื้อพลาสติกเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
  • นิยมใช้เพื่อกั้นเขตพื้นที่อันตราย หรือพื้นที่ห้ามเข้า เช่น พื้นที่อุบัติเหตุ พื้นที่กำลังซ่อมแซมไฟฟ้าแรงสูง กั้นเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

แอดไลน์ rrss