ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

  • มีให้เลือก 3 แบบ – แบบ 12V, แบบ 220V, แบบ 12V และ 220V
  • มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ดวง
  • มีหลอดไฟนีออน แบบยาว จำนวน 2 ดวง (ด้านละ 1 ดวง)
  • มีป้ายจราจร วงกลม หยุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ข้อความ พร้อมชื่อหน่วยงานทั้ง 2 ด้าน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

แอดไลน์ rrss