ป้ายหยุดรอเข้าชั่ง และ ป้ายเตือนหัวเกาะ โซล่าเซลล์

  • มีป้ายหยุดรอเข้าชั่ง, ป้ายบังคับให้ชิดซ้าย (บ.40) และ ป้ายเตือนจราจรแนวทางต่างๆ (ต.72)
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 327 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังเกาะกลางถนน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

แอดไลน์ rrss